http://www.hermes2.net


Bilančna poročila
Drobni inventar
EBOX-KADRI.png
Fakturiranje
Glavna knjiga
Gotovinska blagajna
INTRASTAT
likvidatura
Materialno poslovanje
Narocila
osnovna sredstva
PLACE
POS TAX
POS TAX
Potni nalogi
Statistika FR in FG
Trgovinske kalkulacije
zamudne obresti
POS blagajna
HERMES CRM
4MAINT
HERMES 4BUILD
Asfaltna baza betonarna
eLicitacija
KIS
Obracun storitev
PogrebIT
Postna knjiga
UPRAVLJANJE IN OBRACUN OBJEKTOV
DOCSYS DOCUMNETS
DOCSYS MANAGER
3_0_BUSINESS BUDGETING
BUSINESS DASHBOARD
EBILLING
EPODPIS
LIKVIDACIJA NAROCIL
NADZOR LOKACIJ BLAGA
MOBILNA INVENTURA
OLAP
STORITVENI DELOVNI NALOGI.png
Proizvodnja
Dodatni atributi
KOSOVNI MANAGEMENT
POVPRASEVANJE DOBAVITELJU
PROCESNI MANAGER
SPREMLJANJE UR
Obračun dohodnine ter minimalna osnova po novem (marec 2022)
Novosti v programu Plače (november 2021)
Novosti pri obračunu kreditov ter odtegljajev
Navodilo za prodajo tujim fizičnim osebam ter obračun tujega DDV
Navodilo Brexit
Zamenjava certifikata za davčno potrjevanje
Hermes programi ter eSlog 2.0
PLAČE in obračun plač (COVID-19)
SPOROČANJE PODATKOV O ODPADNI EMBALAŽI
POŠILJANJE ERAČUNOV
PLAČE - regres brez dohodnine (od 2019)
Davčno potrjevanje računov po 30.6.2019
Obračun poslovne uspešnosti
Posebni nižji DDV
Dohodninska lestvica
Obdobje knjiženja